De Therapie

Het uitgangspunt van reïncarnatietherapie is volgens RTNederland: Alle klachten en/of problemen vinden hun oorsprong in onverwerkte traumatiserende gebeurtenissen. Deze traumatiserende gebeurtenissen kunnen snel worden opgespoord en herbeleefd. Door deze herbeleving ontstaat inzicht en verwerking, met als resultaat vermindering of geheel herstel van klachten op mentaal, emotioneel en lichamelijk vlak.

Hoe gaat dit in zijn werk?

Het allereerste contact vindt plaats via sms, Whatsapp of mail. Dan spreken we af wanneer telefonisch contact ons beiden uitkomt. Tijdens dit telefonisch contact vertel je kort iets over je klacht of probleem en spreken we een datum af voor onze eerste afspraak.

Ik stuur je dan een vragenlijst op. Deze vul je in en stuur je me voor de eerste afspraak terug. Tijdens de eerste afspraak houd ik de intake met je. We bespreken de vragenlijst en ik heb nog heel veel andere vragen voor je. Reïncarnatietherapie gaat echt de diepte in, wil de angel uit het probleem halen. Ik vraag je dus bij wijze van spreken het hemd van het lijf.

Daarnaast stel jij vast wat je met de therapie wilt bereiken, wat jouw persoonlijke doel is. Deze intake duurt zo’n twee uur. Na afloop ervan stellen we de datum van de eerste sessie vast.

Als je wilt, krijg je van mij het boekje “Dat het verleden je zo in de weg kan zitten” mee.
En dan gaan we aan de slag, om te komen tot wat je met de therapie bereiken wilt.

Reïncarnatietherapie

De techniek waarmee de reïncarnatietherapeut werkt is regressie. Dit houdt in dat je in een lichte trance komt en door mij begeleid wordt het moment waarop het probleem ontstaan is bewust door te werken.

Je hoeft niet in reïncarnatie te geloven om reïncarnatietherapie te ondergaan. Wat ik wel van je vraag is dat je de beelden die in je opkomen serieus neemt. Wat mij betreft noem je het verder fantasietherapie.

Reïncarnatietherapie gaat ervanuit dat alles energie is. Reïncarnatietherapie werkt met de ziel. Alles wat je ooit hebt meegemaakt is opgeslagen in de ziel. Dingen die onaf zijn, daar geeft de ziel je signalen over (en dat is wat wij problemen of klachten noemen). En alles heeft met elkaar verband. RTNederland gebruikt deze afbeelding om dat te illustreren:

Reïncarnatietherapie sluit niets uit, vindt niets gek, werkt in alle mogelijke gebieden. Je kunt terecht komen in vorige levens, je jeugd, je geboorte, tijdens de zwangerschap, je conceptie. Daarnaast werken we ook met niet-eigen energie, familielijnen, enzovoort.